از این خونه به اون خونه

وقتی بارون میزنه 
داره رحمت می باره 
ثانیه‌ها میدونن 
زندگی جریان داره 
 خیر و خوبی دل‌هامونو 
بازم به هم میرسونه 
مهر و محبت جاریه 
ازین خونه به اون خونه 

 انسانیت معنا میشه وقتی
چیزی که دوست داریمو ببخشیم 
با همدلی و همراهی و عشق 
مثل یه قرص ماه می‌درخشیم 
دست خدا پشت ماس تا وقتی 
که دستامون تو دست هم باشه 
از بهترین هامون هدیه بدیم 
حتی اگه اون کمک کم باشه

خوبه که تو این مسیر 
قصد همراهی داری 
قطره قطره پر میشه 
دریای نیکوکاری 
 مهربونیِ بی منت 
تو رگ و تو خونمونه 
مهر و محبت جاریه 
ازین خونه به اون خونه